Köpvillkor


Priser och avgifter
FN-förbundet är momsbefriade varför ingen moms tillkommer på varorna. Aktuell fraktavgift framgår i Åtta.45:s portal vid beställning. På lagerartiklar tillkommer en plock och pack avgift som varierar beroende på antalet produkttyper i beställningen.

Beställning och avbeställning
Beställning kan endast göras på Åtta.45:s portal såvida inte särskild överenskommelse träffats med Svenska FN Förbundet. Bindande avtal uppkommer när Kund slutför en beställning i portalen. När Kund har genomfört en beställning sänds en orderbekräftelse till den e-mejladress som Kunden angivit. Kund kan stoppa beställning om kontakt tas med åtta.45 på 08-553 348 00 eller systemsupport@atta45.se innan Åtta.45 Tryckeri AB påbörjat tryckning av beställningen.

Betalning
Betalning kan ske med VISA, MasterCard eller Swish. Som FN-skola eller FN-förening finns möjlighet att betala enligt faktura. Vid fakturabetalning sänds denna till Kunds folkbokföringsadress (fysisk person) alternativt registrerade postadress (företag eller organisation). Betalningsvillkor är trettio (30) dagar. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta på 2 % per månad samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm, eller lag som ersätter denna. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till Kund. Betalning med kort hanteras av Swedbank Pay.

Leverans
Leverans anses ske när Kunds beställning lämnar Åtta.45 Tryckeri AB. Fraktalternativ framgår i portalen. Åtta.45 Tryckeri AB ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Åtta.45 Tryckeri AB. Om Kund inte hämtar ut försändelse, inte tar emot försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter tar Åtta.45 Tryckeri AB ut en avgift som ersättning för frakt och omkostnader, för närvarande femhundra (500) kronor.

Reklamation
Om Åtta.45 Tryckeri AB levererat en felaktigt eller bristfälligt utförd tjänst, resultatet av tjänsten skadats under transport eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera skriftligen till Åtta.45 Tryckeri AB som då hanterar reklamationen. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Av reklamation ska framgå typ av fel. I förhållande till Kund som är privatperson kommer reklamationen att bedömas enligt konsumenttjänstlagen (1985:716).

Ändring av villkoren
Vid var tid gällande Villkor framgår av Åtta.45:s portal. Åtta.45 Tryckeri AB har rätt att ändra Villkoren på eget initiativ. Efter att Kund gjort beställning äger Åtta.45 Tryckeri AB inte rätt att ändra förutsättningarna för aktuell beställning.

Personuppgiftsbehandling
I portalen behandlar Åtta.45 Tryckeri AB namn-, e-mejl-, adress och andra uppgifter som du uppgivit vid registrering eller beställning, i förekommande fall personnummer. Åtta.45 Tryckeri AB behandlar vidare uppgifter om din beställning och köp. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med dig. Personuppgifterna behandlas under den tid du har en relation med Åtta.45 Tryckeri AB samt under en tid därefter då du kan komma att återkomma med frågor och liknande avseende beställning eller leverans. Om du vill avsluta din relation med Åtta45 direkt efter köp och leverans tar Åtta.45 Tryckeri AB tacksamt emot information om detta. För rättelse av felaktig personuppgift hänvisas till 
systemsupport@atta45.se. Du har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas. Om du har ett eget personligt inloggningskonto i portalen kan du när som helst ta bort ditt konto under "Mitt konto". Beställda order sparas 3 år och raderas sedan. Vid uppsägning av portal raderas alla användaruppgifter.

Cookies
En cookie, eller kaka, är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner, informationen kan också användas för att följa en besökares surfande. Det finns olika typer av cookies. I Autograf används cookies som du måste tillåta för att kunna använda portalen. Du godkänner nedanstående cookiehantering genom att besöka portalen. I portalen används autentiseringscookies, som håller reda på vad besökare är inloggade som, och sessionscookies, som lagrar ett unikt id för besöket i portalen. Cookies används för att identifiera din kundvagn och spara information om din beställning. Autentiseringscookien försvinner senast två (2) timmar efter att webbläsaren stängts, förutom om du valt att fortsätta vara inloggad. Sessionscookien försvinner vid inaktivitet eller när webbläsaren stängs.

Tvist
Svensk rätt tillämpas på samtliga tjänster Åtta.45 Tryckeri AB tillhandahåller och säljer. Eventuella tvister med Kund som är juridisk person prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med Kund som är privatperson hänvisar Åtta.45 Trycker AB till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Åtta.45 Tryckeri AB följer ARN:s rekommendationer.